2. Bye bye dieselbussen

Voertuigen die rijden op diesel zijn erg slecht voor de luchtkwaliteit. Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze openbaar vervoermaatschappijen met dieselbussen blijven rondrijden in ons Gewest. We stellen dan ook voor alle dieselbussen tegen 2025 te weren. Dat geldt...

3. Rijden onder stroom

Er bestaan intussen heel wat wagens die minder vervuilen. Jammer genoeg verloopt de overgang naar voertuigen die rijden op gas en elektriciteit erg traag. Daarom moeten het gewest, de gemeenten en alle instellingen en organisaties die van hen afhangen, het goede...

4. Fietsen voor zuivere lucht

Het enige voertuig dat geen vuile lucht produceert is de fiets. We investeren meer in de fiets omdat fietsers bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Bovendien is het beter voor de gezondheid en voor de verkeersveiligheid in Brussel. Een leuke app zorgt ervoor dat de...

6. Luchtvervuiling! Waar? Daar!

Het zal nog wel enkele jaren duren voor we de lucht in Brussel echt gezond krijgen. Om de bewoners en bezoekers de kans te geven zichzelf te beschermen en de meest vervuilde plekken te vermijden, willen we de vervuiling op die plaatsen zichtbaar maken. In real time...