1. Wettelijk kader

We scheppen zo snel mogelijk een wettelijk kader voor deeleconomie-projecten: we willen de drempels wegnemen die de deeleconomie van morgen in de weg staan. We doen dit met respect voor sociale, privacy en duurzaamheidsregels. Door een duidelijk kader te scheppen,...

2. Drempels wegwerken

Brussel stimuleert de deeleconomie door samen met bestaande en nieuwe deelplatformen op zoek te gaan naar de drempels die er bestaan en die vervolgens snel weg te werken. Het Gewest, de gemeenten en hun partners zetten netwerk-events op met andere sharing-cities en...

3. Actieve partner

De overheid geeft het goede voorbeeld en moet op zoveel mogelijk manieren een actieve partner worden van de bestaande en de nieuwe initiatieven door ze zelf te gebruiken, door zelf te delen (bv het eigen wagenpark, (bureau)ruimtes, materiaal, … ) en door er ook mee in...

4. Imago

Brussel moet zichzelf promoten als sharing-city. Ze moet dit uitspelen in haar city-imago om zo de voortrekkers van de deeleconomie aan te...

NIEUW ! 5. Website “deeleconomie”

We ondersteunen de creatie van een website over de Brusselse deeleconomie waarop iedereen alle info kan terugvinden. Zo worden nieuwe initiatieven gepromoot en kunnen al bestaande initiatieven nieuwe deelnemers vinden. Tegelijk moet deze website ook een garantie geven...