1. Een competentietest invoeren

Vacatures die focussen op diploma’s en motivatiebrieven dragen ertoe bij dat sommige jobkandidaten zelfs de kans niet krijgen om zich aan te bieden voor een sollicitatiegesprek. Daarom moet een test die de reële competenties van de kandidaten meet en weergeeft, het...

2. Realistische taaleisen

De taalvereisten in de vacatures moeten overeenstemmen met de werkelijke situatie. Te vaak vraagt men twee- of meertaligheid voor functies waarbij het nut daarvan onbestaande is. Een goede taalkennis is essentieel voor de socio-professionele integratie maar mag geen...

3. Begeleiding werkgevers

Nog te vaak missen werkgevers de ideale werknemer omdat ze zich laten afremmen door vooroordelen. Uiteindelijk zorgt dit voor een dubbel verlies: het bedrijf had een betere werknemer kunnen hebben én de geweigerde werknemer is gefrustreerd omdat hij zijn kunde niet...

4. Aanwervingsbeslissingen motiveren

De eenvoudige verplichting om het aanvaarden of weigeren van een kandidatuur te staven met argumenten, zet de werkgever ertoe aan om na te denken over de normen die hij hanteert. Het is een efficiënt instrument om mensen bewust te maken van onbedoelde discriminatie....

5. Praktijktesten

Al te vaak merken we dat mensen met buitenlandse roots niet eens uitgenodigd worden voor bepaalde vacatures. Men kijkt niet naar hun diploma’s of vaardigheden maar maakt een eerste schifting op basis van naam, herkomst of woonwijk. Deze discriminatie is...