GROEN EN ECOLO GAAN SAMEN VOOR EEN BETER BRUSSEL

Groen en Ecolo gaan over taal-, gewest-, gemeenschaps-, gemeente- en partijgrenzen heen, bouwen aan een beter Brussel. We werken samen met alle geëngageerde, progressieve krachten aan een Brusselse stadsgemeenschap. Een gemeenschap die verenigt: als je kiest voor Brussel dan ben je welkom, welke taal je ook spreekt, waar je ook vandaan komt. We maken van Brussel een groene stad waar je jong kan zijn en oud wil worden.

We bouwen aan een Brussel waar je jong kan zijn en oud wil worden …

WAAR STAAN WE VOOR?

We zijn dé Brusselpartij. We willen werken aan een Brusselse gemeenschap die verenigt ongeacht je taal of herkomst. We bouwen samen aan Brussel. We zoeken naar bondgenoten en verenigen alle geëngageerde en progressieve krachten in Brussel. Ons politiek project overstijgt dus de grenzen van de partijpolitiek. Meer nog: we nemen de rol op van bruggenbouwer.

We zijn een ecologische partij. We streven op alle vlakken naar duurzaamheid. We zijn een groene voortrekker en vinden innovatie erg belangrijk in de aanpak van de ecologische, sociale en economische uitdagingen.

We zijn een sociale partij. Levenskwaliteit staat voor ons centraal. We pakken discriminatie aan, geloven niet in het recht van de sterkste: alle Brusselaars hebben recht op gelijke kansen. We werken aan emancipatie en laten mensen altijd in hun waarde, zeker als ze hulp nodig hebben.

We zijn basisdemocratisch. We vragen een evenwichtige verdeling van de macht en een eerlijke verdeling van de rijkdom. We doen dat door dialoog, participatie en het vreedzaam oplossen van conflicten. Niet alleen uit ethische overwegingen maar vooral omdat dit leidt tot betere beslissingen. We geloven dat transparante beslissingen beter gedragen worden door de bevolking.