Weet jij welke dokter er in je buurt woont? En heb je ook een tandarts vlakbij? En een kinesiste? We bekijken wijk per wijk welke noden en welk zorgaanbod er nodig is. Stellen we vast dat er een bepaald aanbod in de buurt ontbreekt, dan stimuleert de overheid de nodige zorgverstrekkers om zich in de wijk te vestigen. Bovendien vragen we hen om samen te werken: zo beschikt elke Brusselaar in de eigen buurt over een netwerk waarbinnen hij/zij terecht kan voor alle zorgen.