GEZONDHEIDSZORG

Of je nu jong of oud bent, op een bepaald moment heeft iedereen zorg nodig. Brussel heeft veel ziekenhuizen, zeer goede dokters en een uitgebreid dienstennetwerk … Alleen kan niet iedereen daar op dezelfde manier gebruik van maken. Wij willen dan ook dat alle Brusselaars die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op een kwaliteitsvol aanbod ongeacht hun financiële situatie, de wijk waar ze wonen of de taal die ze spreken.

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen rond gezondheidszorg die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben.

Totaalaanpak

We kiezen voor een totaalaanpak: iedereen moet samenwerken om de patiënt er snel bovenop te brengen. We geloven ook in de meerwaarde van een goede en duurzame relatie met de zelf gekozen (huis)artsen en zorgverstrekkers.

1. Brede zorg

Bij de huisarts en de tandarts komen veel mensen over de vloer. Maar bij een psycholoog of een diëtiste lopen we minder makkelijk langs. Door in elke wijk multi-disciplinaire groepspraktijken met dokters, tandartsen, psychologen, voedingsdeskundigen, enz… uit te bouwen, geven we iedereen toegang tot de breedst mogelijke zorg.

2. Zorgpaden

Chronisch zieken krijgen een zorgpad. In dit handige document staat wat voor zorg ze precies nodig hebben. De verschillende zorgverleners delen het dossier. Zo worden onder- of overbehandeling aangepakt. Een vooraf vast bepaalde prijs vervangt de prestatiegebonden kost.

3. Huisarts-psycholoog

We denken dat het goed zou zijn mochten huisartsen (en andere eerstelijnswerkingen) vaker samenwerken met psychologen. Zo kunnen we snel meer mensen toegang geven tot een goede geestelijke gezondheidszorg. Huisartsen die psychofarmaca voorschrijven, doen dit in overleg met deze psycholoog.

4. Leve de vroedvrouw

Vroedvrouwen vormen de spil van een netwerk waar ook de huisarts, gynaecoloog, kinderarts, etc. een belangrijke taak hebben. We geven ze dan ook een centrale rol in de gezondheidszorg van zwangere vrouwen en kleine kindjes.

5. Zoveel meer dan pillendraaiers

Apothekers doen meer dan medicijnen verkopen. Ze bepalen mee of, hoeveel en welke medicatie nodig is, ze bevorderen de therapietrouw, enz…. Daarom passen we hun financiering daar aan aan.

NIEUW ! 6. Spuitruimtes voor verslaafden

Het openlijk drugs spuiten is niet wenselijk. Een puur repressieve aanpak werkt echter niet en verplaatst het probleem alleen maar. De overheid moet dan ook inzetten op preventie en begeleiding. Zo moet Brussel op enkele strategische plaatsen in het Gewest spuitruimtes voorzien. Zo kunnen drugsverslaafden makkelijk aan propere naalden geraken en kunnen we ze meteen ook medische en psychosociale hulp geven. – Een voorstel van M. Lyssens-Danneboom

Zorg in de buurt

Als iemand problemen heeft, dan weet die persoon waar hij of zij terecht kan en vindt hij of zij een aanbod in de buurt. Dat is de groene draad in onze voorstellen voor een goede Brusselse gezondheidszorg. Op die manier bieden we iedereen een garantie op kwaliteitsvolle zorg.

1. Dokter om de hoek

Weet jij welke dokter er in je buurt woont? En heb je ook een tandarts vlakbij? En een kinesiste? We bekijken wijk per wijk welke noden en welk zorgaanbod er nodig is. Stellen we vast dat er een bepaald aanbod in de buurt ontbreekt, dan stimuleert de overheid de nodige zorgverstrekkers om zich in de wijk te vestigen. Bovendien vragen we hen om samen te werken: zo beschikt elke Brusselaar in de eigen buurt over een netwerk waarbinnen hij/zij terecht kan voor alle zorgen.

2. Advies van de apotheker

Apothekers zijn de zorgverleners die het makkelijkst aan te spreken zijn. Ze krijgen dan ook enorm veel mensen over de vloer. Door dat directe contact met zeer veel mensen, kunnen ze vaak gezondheidsproblemen in een vroeg stadium ontdekken. We schakelen ze in om patiënten een eerste advies te geven en hen door te verwijzen naar waar nodig.

3. Thuiszorg

De meeste mensen willen graag thuis oud worden. Maar als ze zorg nodig hebben, dan is het rusthuis, verzorgingscentrum of ziekenhuis vaak het enige alternatief. Door volop in te zetten op thuiszorg (door professionelen) en op mantelzorg (door naasten of familie) garanderen we zieke of bejaarde mensen en personen met een beperking de nodige verzorging in hun eigen vertrouwde omgeving.

4. Zorg brengen naar de mensen

Veel Brusselaars vinden de weg niet naar de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Gelukkig zijn er bv. de “straatverpleegsters” die naar de mensen toe gaan ipv te wachten tot ze zelf hulp komen zoeken. Honderden daklozen werden op die manier al verzorgd. We bouwen dit aanbod uit zodat ze nog veel meer mensen kunnen helpen.

5. Ziek zijn in je eigen taal

Stel je voor dat je in een vreemde taal moet uitleggen dat je ziek bent. Dat gaat niet makkelijk: hoe druk je een misselijk gevoel uit, hoe heten al die lichaamsdelen weer, … Het kan nochtans van levensbelang zijn. Daarom stimuleren we de meertaligheid van onze zorgdiensten. Je moet sowieso in het Nederlands en het Frans geholpen kunnen worden maar ook een aanbod van andere veelgesproken talen is wenselijk. En als het nodig is, schakelen we een gratis tolkendienst in.

6. Cultuursensitieve zorg

We leven in een hyperdiverse samenleving. Niet alleen wonen er in Brussel heel veel mensen met een migratieachtergrond, ze komen ook nog eens uit heel veel verschillende landen. Dat maakt het voor welzijnsorganisaties en zorgverleners vaak erg uitdagend: ze krijgen te maken met 101 verschillende talen, met culturele verschillen en met mensen die zware trauma’s hebben opgelopen. Om ze daarbij te helpen, richten we het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg dat hierin gespecialiseerd was, opnieuw op.

MIS JE IETS?

Mis je iets? Heb jij nog een goed idee over hoe we het zorgaanbod in Brussel kunnen verbeteren, heb je een suggestie die we zeker moeten meenemen? Stuur ze ons dan door …