JEUGD

Luistert Brussel wel genoeg naar haar jongeren? Mag de Brusselse jeugd mee bouwen aan de stad van morgen? En creëren we voldoende kansen voor al die meisjes en jongens die hun leven zelf in handen willen nemen? Vele Brusselse jongeren hebben een duidelijke visie voor hun stad. Helaas worden zij niet altijd au sérieux genomen en wuift men hun suggesties weg. Wij zien de Brusselse jongeren als volwaardige stadsbewoners en zoeken graag samen met hen naar manieren om Brussel ‘jongerenproof’ te maken.

(Bedankt Jong Groen en Ecolo J voor de voorstellen en ideeën)

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen ivm jongeren die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben.

Democratie van jongsaf aan

Tijdens de verkiezingen mag je je stem laten horen. Maar één keer stemmen om de 5 of 6 jaar, zorgt volgens ons niet voor betrokken burgers. Bovendien kan dat maar als je meerderjarig bent. Omdat wij de mening van alle Brusselaars – ook de jongeren – willen laten meetellen, denken we na over nieuwe manieren om hen bij het beleid te betrekken.

1. Le Brusselse Conseil de la Jeugd

Momenteel heb je een Franstalige en een Nederlandstalige jeugdraad. Soms hebben die contact met elkaar maar vaak ook niet. Om echt te beantwoorden aan de Brusselse meertalige realiteit willen wij een Brusselse jongerenraad oprichten waar alle Brusselse jongeren hun stem kunnen laten horen ongeacht uit welke Brusselse gemeente ze komen en of ze Frans, Nederlands, Turks, Berbers, Spaans, Engels, Lingala, … spreken. Telkens gemeentes of het Gewest beslissingen neemt die een impact hebben op kinderen en / of jongeren, moeten ze verplicht advies vragen aan deze jongerenraad (zoals nu gebeurt met de Economische en Sociale Raad).

2. Een jongerenbegroting

Elk jaar willen we een budget uittrekken voor het realiseren van enkele projecten voor maar ook door jongeren. We geven hen de kans zelf voorstellen uit te werken op maat van kinderen en jongeren, zorgen voor de nodige centen en helpen (als ze dat vragen) bij het realiseren van de plannen. Het zijn echter de jongeren die het stuur in handen hebben.

3. Actieve burgers

Wij kiezen voor een actief burgerschap: we zien graag dat mensen zich engageren om hun omgeving beter te maken. Hoe je dat doet, leer je o.m. op school. Alleen hebben veel scholen zelf nog te veel moeite met de inspraak en participatie van hun leerlingen. Mondig zijn mag, een leerlingenraad hebben is goed maar … binnen de grenzen die de directie uitzet en die grenzen zijn vaak erg beperkend. Wij willen alle Brusselse scholen begeleiden zodat ze hier meer ontspannen mee omgaan, goede voorbeelden volgen en hun leerlingen de waarde van democratie en participatie beter leren beleven.

NIEUW ! 4. De loteling

Om ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfde mensen het beleid bepalen, willen we een deel van de Brusselse politici door loting laten bepalen. Zoals David Van Reybrouck het zegt: ”Gelote burgers hebben misschien niet de expertise van beroepspolitici, maar ze hebben iets anders: vrijheid. Ze hoeven immers niet gekozen of herkozen te worden.” Daarom willen we een op drie van de leden van het Brussels parlement en de helft van de gemeentelijke raadsleden door loting laten bepalen. – Een voorstel van Jong Groen / Ecolo J

NIEUW ! 5. Op elke lijst genoeg jongeren

Om ervoor te zorgen dat onze gemeenteraden en parlementen voldoende jongeren bevatten, moeten er quota komen. Op elke lijst zou dan een bepaald aantal jongeren moeten staan. We hebben gezien dat dit de achterstand ivm de vertegenwoordiging van vrouwen voor een groot deel heeft weggewerkt en willen op dezelfde manier meer jongeren een stem geven in de politiek. – Een voorstel van Jong Groen / Ecolo J

Op eigen benen

Tot je 18 bent, wordt er vaak voor je gezorgd door je ouders, leraren, … Maar eens je op eigen benen gaat staan, moet er ontstellend veel geregeld en georganiseerd worden. Jongeren die niet over een breed netwerk beschikken, krijgen het dan vaak moeilijk. Die overgang zou volgens ons beter begeleid moeten worden en makkelijker moeten verlopen.

1. Achttien en wat nu?


De leerplicht duurt tot je 18 bent. En dan moet je kiezen: verder studeren of gaan werken. Maar wat moet je studeren om later een fijne carrière uit te bouwen? En als je niet verder wil leren, hoe vind je dan een job? Hoe krijg je recht op een werkloosheidsuitkering? Niet iedereen heeft ouders of vrienden die je daarbij kunnen helpen. Daarom richten we een dienst op die jongeren rond hun 18de verjaardag begeleidt in het maken van deze keuzes en die hen ook praktisch bijstaat zodat ze geen kansen mislopen.

2. Met de app naar de dokter

Ben je ziek, dan ga je naar de dokter. Meestal dezelfde dokter als die van je ouders. Maar als je als jongere op eigen benen gaat staan, lijkt het aanbod van dokters en medische diensten op een onontwarbaar kluwen. Als oplossing stellen we voor een online database te maken waar je alle medische diensten samen vindt. Een app die je toont waar je de dokters vindt, wat haar of zijn specialisaties zijn, welke talen hij of zij spreekt, of ze al dan niet geconventioneerd zijn en of ze een erkenning of een label hebben. In bibliotheken, gemeenschapscentra en apotheken zou je deze info ook op papier moeten kunnen vinden.

3. Gemeenschapskeukens en -tuinen

Wie weet nog wat wecken is? Of hoe je van oud brood toch een lekkere hap kunt maken? Het zijn technieken van onze grootouders die in onbruik zijn geraakt maar die er wel voor zorgden dat er weinig verloren ging. Door gemeenschapskeukens op te zetten, willen we de Brusselaars de kans geven origineel en zuinig te leren koken, brengen we je bij hoe je voedseloverschotten en -verspilling tegengaat en leren we je hoe voedsel best bewaard kan worden. Als het enigszins kan, doen we dat in de buurt van gemeenschapstuinen zodat we ook met onze eigen groenten kunnen werken. Wat we maken kan via ruilkasten verder gedeeld worden.

4. Met zijn allen samenhuizen

Er zijn heel wat redenen om als jongere samen met anderen te huren: de prijs natuurlijk maar het is ook aangenamer van niet altijd alleen te moeten zijn of samen de (vervelende) klusjes in huis te kunnen aanpakken. Niet elke verhuurder staat echter open voor mensen die willen samenhuizen. Heel wat Brusselse gemeenten beschikken over gebouwen die ze verhuren. We willen dan ook dat ze een aantal van die gebouwen exclusief voorbehouden voor co-huurderschappen van studenten en beginnende werkers. Verder zou het Gewest een app moeten ontwikkelen waar alle beschikbare panden en bestaande samenhuis-projecten op te vinden zijn en waar eventuele kandidaten met elkaar in contact kunnen komen.

De stad is ook van ons

Brussel is een stad met duizenden jongeren. En toch wordt er (te) weinig rekening gehouden met hun noden en wensen. Wij willen dat de Brusselse jeugd de stad als haar veilige thuis ziet.

1. Laat van je horen

De openbare ruimte is van iedereen. Alleen beleven jongeren dat niet altijd zo. Daarom willen we hen de kans geven zich te laten ‘zien’ op straten en pleinen. We doen dat door muziekinstrumenten ter beschikking te stellen waarop iedereen mag spelen, grote lege panelen te plaatsen zodat je er je teken-/schilder-/schrijfkunsten op kwijt kan of door straatmeubilair te plaatsen dat door jongeren gemaakt is.

2. Een Brusselse fietsambassade

Heb je een fiets, dan geraak je overal in Brussel. En meestal sneller dan met de bus, de tram of de auto. Jammer genoeg hebben heel wat Brusselse jongeren geen eigen fiets. We zetten dan ook een goedkoop fietsleen-systeem voor jongeren op naar het voorbeeld van de Gentse fietsambassade. Alleen doen wij het voor alle jongeren en niet enkel voor studenten.

3. Cultuur en sport in héél Brussel

Jongeren laten zich niet tegenhouden door gemeentegrenzen. Je woont misschien in Laken maar gaat zwemmen met je vrienden in Molenbeek. En het gemeenschapscentrum van Ukkel organiseert een tof concert dus ga je daar ook graag naartoe. Doordat kortingen of abonnementen er vaak enkel voor bewoners van de gemeente zelf zijn, wordt dat voor onze Brusselse jongeren een dure zaak. We roepen dan ook een cultuur- & sportpas in het leven die de gemeentegrenzen overschrijdt. Zo krijg je dezelfde voordelen in alle zwembaden, sportcentra of cultuurhuizen.

4. Jongerenabonnement

Heel wat jongeren tonen elke dag dat je je ook met bus, tram en metro vlot door het hele Brusselse Gewest kunt verplaatsen. En dat is een goede zaak. Om dat zo te houden, willen we het openbaar vervoer nog beter op hen afstemmen. Zo stellen we voor een jongerenabonnement in te voeren zodat niet enkel studenten maar alle jongeren tot 24 van een aantrekkelijke prijs kunnen genieten. We vragen ook om het Noctis-nachtnet van de MIVB de hele week te laten rijden.

5. Meer plaats voor jongeren

Jongeren gebruiken de stad hun eigen manier: natuurlijk doen ze al eens graag een terrasje maar evengoed amuseren ze zich door urenlang te discussiëren op een pleintje, samen in een parkje te luisteren naar muziek, … De ruimte om dat te doen is echter schaars in de stad. En dus komt het soms tot conflicten zoals aan het Sint Katelijneplein waar de stad zonder overleg de jongeren weg wou krijgen om er extra terrassen te voorzien. Jongeren zijn echter geen bedreiging, wij willen er dus voor zorgen dat er in de openbare ruimte voldoende plekken zijn waar ze met hun vrienden kunnen rondhangen, debatteren, enz … Bij de heraanleg van pleinen moet daar ook rekening mee gehouden worden zodat er meer van die plekken ontstaan.

MIS JE IETS?

Mis je iets? Heb jij nog een goed idee over hoe we van Brussel een stad kunnen maken die rekening houdt met jongeren, heb je een suggestie die we zeker moeten meenemen? Stuur ze ons dan door …