We testen en erkennen de beroepservaring van erkende vluchtelingen of nieuwe Brusselaars vanaf hun aankomst zodat ze niet onder hun niveau moeten werken. De erkenning van eerder verworven competenties of de gelijkschakeling van de diploma’s gebeurt vandaag namelijk te traag en te rigide, wat vele menselijke en praktische problemen oplevert. Wij willen deze nieuwkomers zo snel mogelijk op hun niveau en volgens hun kennis aan het werk zetten. Zo vermijden we menselijke frustraties en wint Brussel aan expertise die nu ondergebruikt blijft. – Een voorstel van S. Feremans