Het zou de logica zelve moeten zijn dat Brusselse kinderen op het einde van hun schoolloopbaan perfect twee- en zelfs meertalig zijn. Elke Brusselse school moet de 2 officiële talen zo aanleren dat alle kinderen zich vlot in het Nederlands en het Frans kunnen uitdrukken. Daarnaast willen we in Brussel een gezamenlijk meertalig net opzetten van scholen waar onze Brusselse kinderen goed meertalig afstuderen én voorbereid worden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt in en rond onze hoofdstad.