De Brusselse werkgevers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Heel wat bedrijven krijgen subsidies of overheidssteun om hun bedrijf uit te bouwen. In ruil daarvoor moeten ze garanderen dat ze ook werk- en stageplekken creëren voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.– Een voorstel van J. Raymenants