Het openlijk drugs spuiten is niet wenselijk. Een puur repressieve aanpak werkt echter niet en verplaatst het probleem alleen maar. De overheid moet dan ook inzetten op preventie en begeleiding. Zo moet Brussel op enkele strategische plaatsen in het Gewest spuitruimtes voorzien. Zo kunnen drugsverslaafden makkelijk aan propere naalden geraken en kunnen we ze meteen ook medische en psychosociale hulp geven. – Een voorstel van M. Lyssens-Danneboom