#SAMENSEMBLE DEBAT 1: BRUSSEL WERKT

Op donderdagavond 27 april 2017 organiseerden Groen en Ecolo het #Samensemble-debat over Economie en Werk. Hoe zorgen we ervoor dat Brussel klaar is voor de economie van de toekomst? Dat was de centrale vraag. Het debat was het sluitstuk van een traject rond Economie en Werk dat onze twee groene partijen sinds november 2016 afgelegd hebben.

Veerle Vandenabeele en Arnaud Pinxteren verwelkomen het publiek - Foto © Herman Sleebus

Michiel van Meeteren, postdoctoraal onderzoeker aan de VUB / Cosmopolis gaf een presentatie over Brussel als maakstad. Hij vertelde ons waarom een stad als Brussel niet enkel een dienstenstad moet zijn maar ook een productiestad kan zijn. Het werd duidelijk dat dit heel wat kansen inhoud voor onze stad maar dat het dan wel nodig is dat we die productie niet langer van ons wegduwen. De uitdaging is natuurlijk die producten te ontwikkelen die je in een stedelijke omgeving kan maken zonder extra lawaai- of luchtvervuiling te veroorzaken. Niet vanzelfsprekend maar wel degelijk mogelijk en zelfs wenselijk.

Alexandra Sombsthay (Be Planet) - Foto © Herman Sleebus

Bruno De Lille (Groen fractieleider BHP) en Zoé Genot (Ecolo fractieleidster BHP) stelden vervolgens de prioriteiten voor die Groen en Ecolo uit hun participatieve traject rond economie en werk gepuurd hebben. Ze gaven een kort overzicht van de grote lijnen die nu de toon zullen zetten van het groene werk in onze hoofdstad.

Olivier Beys (Tournevie), Gilles Vanden Burre (Ecolo), Sibel Köse (Sumy) & Jean-Marc Bryskère (Greenbizz.brussels) - Foto © Herman Sleebus

Meer foto’s:

Veerle Vanden Abeele (voorzitster Groen Gewest Brussel) en Arnaud Pinxteren (co-voorzitter Ecolo Gewest Brussel) openden de avond. Samensemble, zoals het hoort, want de Brusselse groene partijen proberen elke dag aan te tonen dat het goed is voor Brussel en de Brusselaars als we over taal/afkomst/gender/… -grenzen heen aan hetzelfde zeel trekken.

Michiel van Meeteren (VUB / Cosmopolis) - Foto © Herman Sleebus

Daarna hoorden we Alexandra Sombsthay, de voorzitster van Be Planet! die ons kwam toelichten hoe de economische vernieuwing van onderuit heel wat efficiënter kan groeien en bloeien als de overheid besluit van ze op het goede moment te ondersteunen. Dat is niet vanzelfsprekend want veel van die nieuwe economie valt niet te vatten in de bestaande systemen. Maar het is nodig. En de voorbeelden die ze aanhaalde tonen aan dat het kan.

Zoé Genot en Bruno De Lille stellen de #Samensemble-prioriteiten voor - Foto © Herman Sleebus

Tenslotte was er een debat met Olivier Beys van de werktuigenbibliotheek Tournevie, Sibel Köse van het transportbedrijf Sumy dat ecologische logistiek wil aanbieden en Jean-Marc Bryskère van de groene incubator Greenbizz.brussels. Gilles Vanden Burre (Ecolo kamerlid) modereerde aan de hand van een aantal (licht provocerende) stellingen.

Wanneer: 27 april 2017 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Waar: ViaVia-café, Baksteenkaai 74, 1000 Brussel