Vroedvrouwen vormen de spil van een netwerk waar ook de huisarts, gynaecoloog, kinderarts, etc. een belangrijke taak hebben. We geven ze dan ook een centrale rol in de gezondheidszorg van zwangere vrouwen en kleine kindjes.