BRUSSEL WERKT: WAT VOORAF GING …

Samen met de Brusselaars denken Groen en Ecolo na over het Brussel van de toekomst. Voor ons is dat een groene stad waar je jong kan zijn en oud wil worden. Om die ideale stad te maken, schuiven we een aantal prioriteiten naar voren. Zaken waarvan we denken dat we ze vandaag kunnen beginnen voorbereiden en uitvoeren zodat ze de basis leggen van dat Brussel van morgen.

Meer dan een miljoen inwoners, bijna achthonderdduizend jobs, … Brussel is de motor van de Belgische economie. Het is ook de plek waar onze scholen en universiteiten de manier van werken van morgen hertekenen, waar creatieve Brusselaars nieuwe jobs creëeren en waar groepen buurtbewoners een economie op maat van hun wijk uitvinden. Het is helaas ook de stad van honderdduizend werklozen, van structurele armoede en teveel laaggeschoolde jongeren.

Op zoek naar vernieuwende en gedragen ideeën rond economie en werk legden wij van november 2016 tot april 2017 ons oor bij de Brusselaars en hun vrienden te luisteren: wat was er nodig om de Brusselse economie een boost te geven en alle Brusselaars een boeiende en leuke job te bezorgen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee de eigen toekomst en de toekomst van deze stad vorm te geven?

Daarbij kwamen als vanzelf 4 domeinen bovendrijven:

  • Groen en Ecolo zien Brussel als een maakstad, een stad waar niet alleen diensten geleverd worden maar waar ook geproduceerd wordt.
  • De Brusselse groenen zijn er wel van overtuigd dat de economie van de toekomst fundamenteel zal verschillen van die van vandaag. Daarom willen we dat Brussel de ambitie heeft om de groene economische hoofdstad van Europa te worden én leggen we als sharing city de loper uit voor de deeleconomie.
  • Omdat elke Brusselaar daar beter van moet worden en een economie die veel mensen achterlaat geen gezonde basis is, doen we er ook alles aan om iedereen aan het werk te krijgen.

Na een participatief traject (ontmoetingen met ervaringsdeskundigen & experten, het organiseren van denktafels, een online bevraging, een breed publiek-event …) schuiven Groen en Ecolo een aantal prioriteiten naar voor. We nemen ze de volgende jaren mee als groene draad in ons politiek werk rond economie en werk in Brussel.