BRUSSEL, SHARING CITY

We maken van Brussel een “Sharing City”. Auto’s die het grootste deel van de dag stilstaan, klusmateriaal dat maandenlang in de kelder stof ligt te verzamelen, duizenden mensen die elke dag eten weggooien omdat ze het in hun eentje niet opkrijgen, starters die geen betaalbare kantoorruimte vinden terwijl er toch tientallen gebouwen leegstaan … het zorgt voor veel verspilling dus dat kan beter. In een grote stad waar mensen dicht bij elkaar wonen kan je dat efficiënter organiseren door met elkaar te gaan delen, uitwisselen, samen te produceren en te consumeren. Wij willen dat stimuleren en ook makkelijker maken door de hindernissen (praktische maar ook wettelijke) weg te werken.

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen rond economie en werk die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben. Wil je het overzicht zien van de prioriteiten die we uiteindelijk naar voor schuiven, dan klik je hier.

Goede voorbeeld

De deeleconomie maakt onmiskenbaar deel uit van de overgang naar een leefbare en duurzame stad. Goederen, vervoer, voedsel, diensten, ruimte, … worden veel efficiënter gebruikt als ze gedeeld worden. Het levert sommige mensen extra inkomsten op en het heeft ook een positieve invloed op het milieu. De stad, met zijn vele inwoners en korte afstanden, is daarbij een ideale omgeving voor de uitbouw van een bloeiende deeleconomie. Een stad kan echter pas een echte Sharing City worden als de overheid zich als een actieve partner opstelt.

1. Wettelijk kader

We scheppen zo snel mogelijk een wettelijk kader voor deeleconomie-projecten: we willen de drempels wegnemen die de deeleconomie van morgen in de weg staan. We doen dit met respect voor sociale, privacy en duurzaamheidsregels. Door een duidelijk kader te scheppen, zorgen we ervoor dat iedereen de spelregels kent. Dit laat ons toe een eerlijke concurrentie mogelijk te maken door malafide spelers er meteen uit te halen.

2. Drempels wegwerken

Brussel stimuleert de deeleconomie door samen met bestaande en nieuwe deelplatformen op zoek te gaan naar de drempels die er bestaan en die vervolgens snel weg te werken. Het Gewest, de gemeenten en hun partners zetten netwerk-events op met andere sharing-cities en verwerven expertise dmv de organisatie van studiedagen, deelname aan congressen en het opzetten van proefprojecten.

3. Actieve partner

De overheid geeft het goede voorbeeld en moet op zoveel mogelijk manieren een actieve partner worden van de bestaande en de nieuwe initiatieven door ze zelf te gebruiken, door zelf te delen (bv het eigen wagenpark, (bureau)ruimtes, materiaal, … ) en door er ook mee in te investeren.

4. Imago

Brussel moet zichzelf promoten als sharing-city. Ze moet dit uitspelen in haar city-imago om zo de voortrekkers van de deeleconomie aan te trekken.

NIEUW ! 5. Website “deeleconomie”

We ondersteunen de creatie van een website over de Brusselse deeleconomie waarop iedereen alle info kan terugvinden. Zo worden nieuwe initiatieven gepromoot en kunnen al bestaande initiatieven nieuwe deelnemers vinden. Tegelijk moet deze website ook een garantie geven op de degelijkheid van de initiatieven. – Een voorstel van T. Bellanger

Bottom-up

De deeleconomie is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Als je goederen, ruimte, vervoer, enz … kunt delen, dan wint iedereen daarbij. Alleen vraagt dit ook een engagement van de deelnemers. Mensen moeten elkaar dus genoeg kunnen vertrouwen. Ook in een stad waar mensen elkaar niet altijd kennen en ze vaak geen gemeenschappelijke achtergrond hebben, kan dat als je het op een goede manier aanpakt …

1. Toegang tot deeleconomie

We willen dat alle Brusselaars toegang hebben tot de deeleconomie. We helpen bewoners, studenten en mensen die werken in Brussel om zelf actief deel te nemen. Door meerjarige projectsubsidies aan te bieden en begeleiding op maat te voorzien, ondersteunen we nieuwe deelinitiatieven tot ze levensvatbaar zijn.

2. Gemeenschapsmunt

We voeren opnieuw een gemeenschapsmunt in. In Brussel werd er al geëxperimenteerd met gemeenschapsmunten, de eco iris. Dat werd geen succes, aangezien ze van bovenaf werden opgelegd en ze te weinig op een economische logica waren gebaseerd. Om dit deze keer te doen slagen, vertrekken we van een bottom-up initiatief. Daarbij kan Brussel wel steunen en begeleiden. Voorbeelden zijn de Bristol Pound, de Bon Local pour l’économie Solidaire in Grez-Doiceau en de Torekes uit Gent.

NIEUW ! 3. (Ruil)markten en foodbikes als ontmoetingsplaatsen

We maken tijdelijke handel en ruilhandel makkelijker door meer markten te organiseren en ook in de wijken standplaatsen te voorzien voor Foodtrucks of Foodbikes. Zo voorzien we een geregeld aanbod in buurten waar minder of geen winkels zijn. Het zijn ook extra plekken en momenten waar mensen uit eenzelfde wijk elkaar kunnen ontmoeten. – Een voorstel van P. Balcaen

MIS JE IETS?

Mis je iets? Heb jij nog een goed idee over hoe we Brussel in een maakstad kunnen veranderen, heb je een suggestie die we zeker moeten meenemen? Stuur ze ons dan door …