BRUSSEL WERKT
Meer dan een miljoen inwoners, bijna achthonderdduizend jobs, … Brussel is de motor van de Belgische economie. Het is ook de plek waar onze scholen en universiteiten de manier van werken van morgen hertekenen, waar creatieve Brusselaars nieuwe jobs creëeren en waar groepen buurtbewoners een economie op maat van hun wijk uitvinden. Het is helaas ook de stad van honderdduizend werklozen, van structurele armoede en teveel laaggeschoolde jongeren.

Daarom leggen we ons oor bij jou te luisteren: wat is volgens jou nodig om de Brusselse economie een boost te geven en alle Brusselaars een boeiende en leuke job te bezorgen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee zijn eigen toekomst en de toekomst van deze stad vorm te geven?

Op deze pagina vind je een aantal voorstellen rond economie en werk die we aan de Brusselaars hebben voorgelegd. De online-stemming is intussen afgesloten. Je kan de verschillende voorstellen nog altijd liken / disliken maar je stem zal geen invloed meer hebben.

BRUSSEL, GROENE ECONOMISCHE HOOFDSTAD
We willen dat Brussel een voortrekkersrol speelt op het vlak van groene economie. Dat gaat dan over het zelf eisen van ecologisch verantwoorde producten maar ook over het stimuleren van ecologische vernieuwing en vergroening van onze industrie, … We stellen een systeem voor waarbij de overheid Green Deals afsluit met Brusselse bedrijven en organisaties, ze helpt om makkelijker aan financiering te geraken, de markt stimuleert door zelf het goede voorbeeld te geven en voluit in te zetten op een echt circulair systeem waarbij afval een grondstof wordt.
ZET BRUSSEL AAN HET WERK
Brussel kampt met een structurele werkloosheid: 100.000 werklozen waaronder veel laaggeschoolden terwijl er vooral hooggeschoolde jobs worden aangeboden. Veel van onze inwoners zijn van buitenlandse herkomst en krijgen op hun zoektocht naar een baan te maken met discriminatie. De mensen die wel een baan hebben, lijden dikwijls onder het zware werk en de hoge werkdruk waardoor beroepsziekten in Brussel vaak voorkomen. Bovendien hebben we ontzettend veel langdurig werklozen: in 2015 zat 63% van de werkloze Brusselaars al langer dan 24 maanden zonder job. De uitdaging is dan ook groot: hoe zetten we Brussel en de Brusselaars aan het werk? We zoeken manieren om jobs te creëren, het werk werkzaam te houden en een efficiënte strijd tegen discriminatie te voeren.
BRUSSEL ALS MAAK-STAD
We willen dat Brussel niet enkel een diensten-stad maar ook een maak-stad is. We geloven dat het produceren van goederen in de stad heel veel voordelen biedt: er is meteen een afzetmarkt, de logistieke kosten kunnen beperkter gehouden worden, er zijn veel potentiële werknemers, het contact met andere producenten is groot, de creativiteit is enorm en kan verrijkend werken …
BRUSSEL, SHARING CITY
We maken van Brussel een “Sharing City”. Auto’s die het grootste deel van de dag stilstaan, klusmateriaal dat maandenlang in de kelder stof ligt te verzamelen, duizenden mensen die elke dag eten weggooien omdat ze het in hun eentje niet opkrijgen, starters die geen betaalbare kantoorruimte vinden terwijl er toch tientallen gebouwen leegstaan … het zorgt voor veel verspilling dus dat kan beter. In een grote stad waar mensen dicht bij elkaar wonen kan je dat efficiënter organiseren door met elkaar te gaan delen, uitwisselen, samen te produceren en te consumeren. Wij willen dat stimuleren en ook makkelijker maken door de hindernissen (praktische maar ook wettelijke) weg te werken.
EN NU JIJ …
Heb je hét idee om de Brusselse economie een boost te geven, heb je ergens een fantastisch project gezien dat ook bij ons mooie resultaten zou kunnen opleveren, … Laat ons dat dan zeker weten. We verzamelen al deze ideeën en gaan er dan verder mee aan de slag.