1. Dokter om de hoek

Weet jij welke dokter er in je buurt woont? En heb je ook een tandarts vlakbij? En een kinesiste? We bekijken wijk per wijk welke noden en welk zorgaanbod er nodig is. Stellen we vast dat er een bepaald aanbod in de buurt ontbreekt, dan stimuleert de overheid de...

2. Advies van de apotheker

Apothekers zijn de zorgverleners die het makkelijkst aan te spreken zijn. Ze krijgen dan ook enorm veel mensen over de vloer. Door dat directe contact met zeer veel mensen, kunnen ze vaak gezondheidsproblemen in een vroeg stadium ontdekken. We schakelen ze in om...

3. Thuiszorg

De meeste mensen willen graag thuis oud worden. Maar als ze zorg nodig hebben, dan is het rusthuis, verzorgingscentrum of ziekenhuis vaak het enige alternatief. Door volop in te zetten op thuiszorg (door professionelen) en op mantelzorg (door naasten of familie)...

4. Zorg brengen naar de mensen

Veel Brusselaars vinden de weg niet naar de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Gelukkig zijn er bv. de “straatverpleegsters” die naar de mensen toe gaan ipv te wachten tot ze zelf hulp komen zoeken. Honderden daklozen werden op die manier al verzorgd. We bouwen dit...

5. Ziek zijn in je eigen taal

Stel je voor dat je in een vreemde taal moet uitleggen dat je ziek bent. Dat gaat niet makkelijk: hoe druk je een misselijk gevoel uit, hoe heten al die lichaamsdelen weer, … Het kan nochtans van levensbelang zijn. Daarom stimuleren we de meertaligheid van onze...

6. Cultuursensitieve zorg

We leven in een hyperdiverse samenleving. Niet alleen wonen er in Brussel heel veel mensen met een migratieachtergrond, ze komen ook nog eens uit heel veel verschillende landen. Dat maakt het voor welzijnsorganisaties en zorgverleners vaak erg uitdagend: ze krijgen te...