1. Brede zorg

Bij de huisarts en de tandarts komen veel mensen over de vloer. Maar bij een psycholoog of een diëtiste lopen we minder makkelijk langs. Door in elke wijk multi-disciplinaire groepspraktijken met dokters, tandartsen, psychologen, voedingsdeskundigen, enz… uit te...

2. Zorgpaden

Chronisch zieken krijgen een zorgpad. In dit handige document staat wat voor zorg ze precies nodig hebben. De verschillende zorgverleners delen het dossier. Zo worden onder- of overbehandeling aangepakt. Een vooraf vast bepaalde prijs vervangt de prestatiegebonden...

3. Huisarts-psycholoog

We denken dat het goed zou zijn mochten huisartsen (en andere eerstelijnswerkingen) vaker samenwerken met psychologen. Zo kunnen we snel meer mensen toegang geven tot een goede geestelijke gezondheidszorg. Huisartsen die psychofarmaca voorschrijven, doen dit in...

4. Leve de vroedvrouw

Vroedvrouwen vormen de spil van een netwerk waar ook de huisarts, gynaecoloog, kinderarts, etc. een belangrijke taak hebben. We geven ze dan ook een centrale rol in de gezondheidszorg van zwangere vrouwen en kleine...