1. Werkbaarheidsmonitor invoeren

Vlaanderen deed het ons al voor en voerde een werkbaarheidsmonitor in. Zo meet men elke drie jaar de werkbaarheid en de kwaliteit van de jobs van de werknemers en de zelfstandige ondernemers. Waar het fout loopt, probeert de overheid samen met de betrokkenen in te...

2. Uitwisseling van goede voorbeelden

Veel bedrijven en organisaties zoeken vandaag al naar oplossingen. Door hun manier van functioneren bij te sturen zoeken ze naar manieren om het werk efficiënter te laten verlopen en werkbaarder te maken voor hun personeel. Om te vermijden dat iedereen het warm water...

3. Ontwikkeling aangepaste HR-instrumenten

We zetten de Sectorale opleidingsfondsen aan om hun dienstverlening uit te breiden met HR-instrumenten gericht op het vermijden van negatieve stress en burn-out.

 Het lijkt ons erg belangrijk van daarbij ook opleidingen voor de werkgevers zelf op te zetten want heel...

4. Gerichte subsidies

Als de Brusselse regering bedrijven en organisaties ondersteunt in hun opstart- of uitbreidingsfase, moet ze ook eisen dat ze de omslag naar werkbaar werk meteen in hun manier van functioneren inschrijven. Zo verminderen we het aantal langdurig zieken en wordt het...

5. Invoering van de 30-uren werkweek

Wij willen iedereen de kans geven om te werken en iedereen de kans geven om minder te werken. Daarom moeten mensen het recht krijgen om te kiezen voor een 30-urenweek en moet het systeem van de tijds- en zorgkredieten opnieuw uitgebreid worden. Hierdoor krijgen...